Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Ano ang kahulugan ng paniniwala?

Ano ang kahulugan ng paniniwala?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ang paniniwala ay ang mga bagay na ating pinaniniwalaan.

Maaaring ito ay ang paniniwala natin sa pagkakaroon ng mas makapangyarihang nilalang kaysa sa atin o ang tinatawag na espiritwal na paniniwala o pananampalataya.

Pwede ring ang paniniwala na mayroon tayo ay paniniwala sa mga nakaugaliang gawi o tradisyon. Madalas, ang ating mga paniniwala na mayroon tayo bilang tao ay nag uugat sa mga bagay na ating nakikita, nararamdaman, naririnig, karanasan, at maging sa ating mga obserbasyon sa kapwa tao o sa kapaligiran.

0