Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Mabuti at di mabuting epekto ng globalisasyon

Mabuti at di mabuting epekto ng globalisasyon
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ang globalisasyon ay ang salitang ginamit upang mailalarawan ang lumalagong pagkakaakibat ng mga ekonomiya, kultura, at populasyon ng mundo, na dinala ng trade cross-border sa mga kalakal at serbisyo, teknolohiya, at daloy ng pamumuhunan, mga tao, at impormasyon.

Ang mga bansa ay nagtayo ng mga pakikipagsosyo sa ekonomiya upang mapadali ang mga paggalaw na ito sa maraming mga siglo.

Ngunit ang termino ay nakakuha ng katanyagan pagkatapos ng Cold War noong unang bahagi ng 1990s, dahil ang mga kaayusang kooperatiba na ito ay humuhubog sa modernong pang-araw-araw na buhay.

Dito natin masasabi na lubhang napakabuti ng epekto keysa sa hindi mabuting epekto nito na kung susuriin ay pwedeng sabihin na "isolated" lang ang hindi mabuting epekto.

0