Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Ano ang kahulugan ng akademikong pagsulat?

Ano ang kahulugan ng akademikong pagsulat?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ang Akademikong pagsulat ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan.Ito ay isang makabuluhang pagsasalaysay na sumasailalaim sa kultura,karanasan reaksyon at opinyon base sa manunulat,gayundin ito ay tinatawag din na intelektwal na pagsusulat.

Ang akademikong pagsulat ay meron ding layunin ito ay ang mailahad ng maayos ang mga sulatin at ang tema upang maayos itong maipabataid o maiparating sa mga makakakita o makababasa.

0