Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Ano ang kahulugan ng bionote?

Ano ang kahulugan ng bionote?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ang  bionote  ay isang maiksing tala ng personal na impormasyon ukol sa isang magtatanghal o  sinumang magiging panauhin sa isang kaganapan (event, seminar, symposium, mga  patimpalak at / o sa gig). Kadalasan na may makikitang bionote sa likuran ng pabalat ng libro na may kasamang larawan ng awtor o ng may-akda.

Kapag inilalarawan ang taong paksa ng bionote ay kadalasan ng nasa dalawa hanggang tatlong pangungusap lamang. Ang  bionote ay dapat na isang impormatibong talata na siyang nagpapaalam sa  mga mambabasa o makikinig kung sino ang taong paksa ng bionote o ano-ano ang  mga nagawa ng paksa bilang propesyunal. Nagbibigay rin ito ng mga karagdagang impormasyon may kinalaman sa paksa at kaganapang tatalakayin.  

Ang bionote ay dapat lamang na isang maikling impormatibong sulatin na karaniwang  isang talata lamang at naglalahad ng mga kwalipikasyon ng isang tao o indibidwal  at ng kaniyang kredibilidad bilang panauhin o bilang propesyunal.

0