Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Ano ang literal, simboliko, ispiritwal na kahulugan ng ubasan, …

Ano ang literal,simboliko,ispiritwal na kahulugan ng ubasan, manggagawa.
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Literal

  • Ubasan - Taniman ng ubas
  • Manggagawa - Trabahador
  • Salaping pilak - sahod

Simboliko

  • Ubasan - Mapayapang lugar
  • Manggagawa - Pagtyatyaga at pananalig
  • Salaping pilak - Gantimpala

Ispiritwal

  • Ubasan - Kaharian ng langit
  • Manggagawa - Taong naniniwala sa Diyos
  • Salaping pilak - Biyaya galing sa diyos

0