Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Anong ibig sabihin ng kontemporaryo?

Anong ibig sabihin ng kontemporaryo?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ang kontemporaryo ay galing sa salitang Medieval Latin na "comtemporarius", na ibig sabihin ng "con" ay "together with" (pinagsama) at ang "tempus, tempor" ay "time" (oras).

Ang kontemporaryo ay "kasalukuyan, o nabubuhay". Maaari ding nangangahulugang "moderno, uso, o napapanahon".

0