Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Buod ng alegorya ng yungib

Ano ang buod ng alegorya ng yungib?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Ayon kay Plato, ang isang tao ay tulad ng nasa loob ng kuweba, naka-tanikala at nakaharap sa dingding ng yungib. May apoy sa ating likuran at ang tanging nakikita natin ay mga anino ng mga bagay na nasa labas ng kuweba. At dahil dito, kakailanganin nating humulagpos sa tanikala at lumabas ng kuweba upang makita ang katotohanan tungkol sa mga bagay.

Ang buod na ito ay siyang naglalarawan ng rasyunalismo ni plato at ito ay Tinaguriang “Alegorya ng Kuweba.”

0