Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Halimbawa ng Laguhan

Halimbawa ng Laguhan...
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

  1. Magtawagan
  2. Mapagkakatiwalaan
  3. Magdinuguan
  4. Ipagtabuyan
  5. Pagbutihin
  6. Mapagkakatiwalaan
  7. Pagsumikapan
  8. Ipagsumigawan
  9. Mapagsasabihan
  10. Pinagsumikapan

0