Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Paniniwala, tradisyon at kaugalian ng mga taga mindanao

Ano ang mga paniniwala, tradisyon at kaugalian ng mga taga mindanao?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

Mga kultura ng taga Mindanao  

 • Paggunting - ito ang terminong ginagamit nila sa pagbibinyag
 • Bai ama henda - mayroong dalawang uri ng kasal na ipinatutupad sa kanila, ito ay ang sapilitan at ang kusang loob na may halong pagmamahal
 • Pag-Islam -  terminong ginagamit bilang pagsisirkumsisyon sa mga batang lalake
 • Amuh-Amuh - paghingi ng tulong pinansyal para sa mga mahal sa buhay ng namatay
 • Pag-omboh - paniniwala na magagaya ng isang namatay ang katangian ng isang hayop
 • Kinubul - katawagan sa paraan ng kanilang paglilibing
 • Sow a sowal - tawag sa dula-dulaang ipinapalabas sa mga teatro
 • Tausog Hadis - isang awiting panrelihiyon  
 • Kissa - tawag sa alamat o mga kwentong bayan

Mga Paniniwala ng taga Mindanao

 • Ang mga mamamayan sa Mindanao ay mayroong paniniwala na kapag ang kanilang mahal sa buhay ay pumanaw, maaari itong pumalik sa katauhan ng mga hayop.  
 • Sa bawat lumilipas na araw sa kanilang mga buhay ay laging ipinauubaya sa kanilang kinikilalang Diyos.  
 • Madalas na sa halamang gamot sila umaasa bilang lunas sa kanilang mga karamdaman.  

0