Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Let f(x) = 4x-5 and g(x) = 3x, find (f/g)(x)

Let f(x) = 4x-5 and g(x) = 3x, find (f/g)(x)?
Gawin mo Pag-login o Magrehistro upang makapag-puna


Sagot mula sa ricardo à 1 year

The answer when f(x) = 4x-5 is divided by g(x) = 3x is

(f/g)(x) = 4x-5

                3x

 

0