Kailangan mo ng isang sagot at hindi pa natagpuan ito sa aming website?


Nais kong gumawa ng isang katanungan

Religion

Taoists adhere to these as basis for their doctrine of wisdom

Taoists adhere to these as basis for their doctrine of wisdom...Madaling maging tao mahirap magpakatao

Ano ang ibig sabihin ng madaling maging tao, mahirap magpakatao